IT-Outsourcing – kontroll på kostnader, kvalitet och kompetens

IT-Outsourcing är i sig inget nytt och många företag har outsourcat sin IT-drift sedan slutet av 1990-talet. Det som utvecklats sedan dess är att modern IT-outsourcing ger fler fördelar jämfört med att bedriva IT-verksamheten i egen regi:

  • Minskade och förutsägbara kostnader
    Den kanske största drivkraften att outsourca sin IT är kostnader. Genom att utnyttja de skalfördelar som ett modernt IT-outsourcingbolag har genom en enhetlig skalbar plattform för IT-drift och molntjänster kan kostnaderna minskas. Dessutom får man mer förutsägbara kostnader när man köper IT som tjänst istället för att själv äga IT-utrustningen.
  • Högre och jämnare kvalitet
    En annan drivkraft är behovet av hög och jämn kvalitet. När du köper IT-tjänster från ett IT-outsourcingbolag avtalar ni om en viss servicenivå. På så sätt vet både kund och leverantör vilken kvalitet som tjänsten ska uppfylla.
  • Tillgång till rätt kompetens när behovet uppstår
    Att attrahera, behålla och utveckla egen IT-personal är en utmaning. När du köper tjänster från ett IT-outsourcingbolag får du del av företagets samlade kompetens och utvecklingskraften i moderna plattformar. Du kan dra nytta av denna kompetens i den utsträckning du behöver och när behovet uppstår.

Vissa av Excantos kunder har outsourcat hela sin IT-verksamhet till oss, medan andra kör några delar i egen regi och outsourcar andra delar till oss.