Vi laddar inför Radar Security 2018!

13 december, 2017

Den 30 januari kan kännas långt bort, men vi ser redan fram emot Radar Security 2018 på Birger Jarl!

Konferensen är en knutpunkt för CIO:er, CISO, IT säkerhetschefer, specialister inom information och IT säkerhet, IT Strateger, Strategiskt inköp IT och IT beslutsfattare. På Radar Security träffar vi mer än 250 kollegor, de främsta leverantörerna och de bästa experterna inom IT säkerhet! Här får du kunskap om hur man bäst skyddar sig i en verklighet som präglas av snabb teknologisk utveckling. På programmet  är bland annat keynotes om IoT, militär teknologi, skydd i Microsoftmiljöer och resultaten från den senaste radarundersökningen.

Radar Security 2018 kommer fokusera på IT säkerhet och tre teman:

Digitalisering, Mobilitet, IoT och Cloud:

Processerna flyttar ut på nätet och in i mobilen, upp i molnet och in i AI och IoT lösningar. Vilka är de viktigaste lösningarna för att säkra system, information och data?

Governance & Risk och Compliance:

Säkra system handlar om processer och människor i lika hög grad som teknologi. Vilka är de viktigaste rönen inom GRC 2018?

Incidenthantering: 

Om det ändå händer, hur förbereder vi oss? Hantering av hot, utpressning, backup och återställning.

Excanto är på plats med monter och som talare!

I vanlig ordning kommer Excanto finnas på plats, både med monter och som talare i Breakoutpasset Best Practices mot Ransomware, med fokus på varför en klientmiljö med virtuella PC är bättre än traditionella fysiska PC ur ett IT säkerhetsperspektiv. Digitaliseringen ökar affärsmöjligheterna och möjliggöra mobilitet, variation och flexibilitet för användarna – men lika snabbt ökar vikten att skydda sig mot Ransomware och framtida hot. Har ni en plan för ökad IT säkerhet för att undvika att bli drabbade av Ransomware?

Vi ser fram emot att träffas, så kom nu ihåg att anmäla dig så ses vi i januari!