Technical Account Manager

Teknik i all ära, men det är effekten den ger som räknas. Vi arbetar tillsammans med dig som kund i en samverkansmodell med målsättningen att löpande utveckla er IT-miljö, så att den på bästa sätt möter era affärsbehov – både idag och imorgon.

Våra Technical Account Managers (TAM) har ett övergripande ansvar för Excantos leverans till kunden ur ett tekniskt perspektiv. När du tecknar ett avtal gällande tjänsten Technical Account Manager får du en namngiven person som deltar i operativa samverkansmöten och som står för det praktiska genomförandet av förändringar i er IT-miljö. Technical Account Managern håller även ihop den tekniska dokumentationen för er IT-miljö.

Ladda ner produktblad – TAM