Service Account Manager

Teknik i all ära, men det är effekten den ger som räknas. Vi arbetar tillsammans med dig som kund i en samverkansmodell med målsättningen att löpande utveckla er IT-miljö, så att den på bästa sätt möter era affärsbehov – både idag och imorgon.

Våra Service Account Managers (SAM) har ett övergripande ansvar för Excantos leverans till kunden ur ett affärsutvecklande perspektiv. När du tecknar ett avtal gällande tjänsten Service Account Manager får du en namngiven person som deltar i strategiska och taktiska samverkansmöten. Service Account Managern ansvarar för framtagning av IT-plan och andra viktiga dokument och arbetar även praktiskt med samordning och projektledning.

Ladda ner produktblad – SAM