Nätverk

Bra och tillförlitliga nätverk är grunden i all kommunikation. För att företagets verksamhet skall fungera krävs väl anpassad datakommunikation internt på kontoret, mellan företagets kontor och ut mot Internet. Inom området Nätverk erbjuder Excanto tjänster för Internetaccess, Wi-Fi, LAN, WAN och brandvägg.

Excantos långa erfarenhet av kommunikationslösningar för små och medelstora företag gör att vi kan erbjuda lösningar som vi vet fungerar bra, både som enskild tjänst och tillsammans med våra övriga nätverkstjänster.

Excanto har avtal med flera kommunikationsleverantörer och driver också ett eget fibernät inom Stockholm. I det egna nätet erbjuds hög bandbredd till låg kostnad, speciellt lämpad för kunder som köper tjänster från Excantos datacenter.

Excanto har även konsulter som är specialiserade på kommunikationslösningar.