Kontors-IT

Inom området Kontors-IT har vi samlat alla tjänster som hör till det fysiska kontoret. Utrustning i konferensrum, skrivare, besökssystem och liknande saker behövs för att skapa ett modernt och funktionellt kontor. Detta är kritiska funktioner, som tyvärr ofta hamnar mellan stolarna.

För att göra det enkelt för dig som kund har vi skapat tjänstepaket för de viktigaste och mest använda funktionerna. Det betyder att du som kund betalar en fast månadsavgift och därutöver för löpande förbrukning. Hårdvara, installation och service täcks in i avtalet. Enklare kan det knappast bli. Nedan ser du några exempel på tjänster inom området Kontors-IT.

Skrivare som tjänst

Utgående från era utskriftsbehov rekommenderar vi en skrivarmodell. Vi installerar skrivaren och sen är det bara att använda den; service och byte av toner ingår i avtalet. Du betalar en fast månadsavgift samt löpande per utskrift.

Vi rekommenderar funktionen follow me print till alla skrivare. Med den installerad kan användaren själv styra när och på vilken skrivare en utskrift ska göras. Detta är bra ur flera aspekter. Pappersförbrukningen minskar eftersom onödiga utskrifter kan avbrytas innan de skrivs ut. Säkerheten höjs eftersom var och en själv startar utskriften när man står bredvid skrivaren. Flexibiliteten ökar eftersom man själv väljer vilken skrivare man vill ha utskriften på oavsett om den finns på ett annat våningsplan eller på ett kontor i en annan stad.

Konferensrum som tjänst

Vi hjälper er att sätta upp moderna konferensrum. Med byggstenar som digitala bokningssystem, projektorer, ljudsystem och videokonferenssystem sätter vi ihop en tjänst som uppfyller era mötesbehov för såväl fysiska som virtuella möten. Denna tjänst passar bra ihop med vår paketerade tjänst Smarta Kontoret, som bland annat innehåller Office 365 med funktioner för ökad samverkan som Skype for business (tidigare Lync), SharePoint och OneNote.

Digitala informationsskärmar

Digitala informationsskärmar ersätter den traditionella analoga anslagstavlan. Med en digital informationsskärm kan ni sprida information från en central plats till alla era inforationsskärmar, vilket underlättar administrationen och är bra ur ett miljöperspektiv.

Besökssystem

Med ett smart besökssystem får du en lösning som tar hand om administrationen kring externa besök. På ett enkelt sätt och med minimal insats från er personal kan ni ge era besökare ett professionellt bemötande. Besökaren skriver in sig via en dator i receptionen, besöksbrickan skrivs ut automatiskt samtidigt som ett mail och ett SMS går iväg som en notifikation till besöksmottagaren. Om besökaren kryssar i att gästnätverk önskas skrivs en engångskod till ert gästnätverk ut direkt på besöksbrickan. Enkelt och professionellt!