Aktivitetsbaserat kontor

Det sätt vi ser på gamla invanda begrepp som ”kontor” och ”datorer” genomgår en drastisk förändring. Att kunna arbeta effektivt när som helst, var som helst och från vilken enhet som helst kommer snart inte att vara ett önskemål utan en självklarhet. Allt fler företag går från traditionella kontor till aktivitetsbaserade kontor.

En viktig möjliggörare för ett aktivitetsbaserat kontor är den IT-infrastruktur som Excanto levererar i form av virtualiserad servermiljö och virtuella PC genom tjänsten Excanto eDesktop®.

Excanto eDesktop® är en ny tjänst, men Excanto har lång erfarenhet av att leverera virtuella datorer som tjänst och lanserade den första generationen redan 2012. En av kunderna som varit igång sedan länge är Vasakronan, där flera hundra användare kör alla sina program från en virtuell PC. Följ med Sören Sandell, IT-chef på Vasakronan, på en rundtur i Vasakronans kontor och hör honom berätta om Vasakronans resa – från ett traditionellt kontor till ett helt aktivitetsbaserat kontor. Hör även Excantos VD Marcus Lindstedt berätta om IT-lösningen som ligger till grund för det nya aktivitetsbaserade arbetssättet.

Arcona är en annan av Excantos kunder som gått hela vägen med aktivitetsbaserat kontor. Läs mer om Arconas nya aktivitetsbaserade kontor.