Excantos värdegrund

Excantos arbetsklimat och vår värdegrund sammanfattas med orden: Respekt, Trovärdighet, Rättvisa, Stolthet, Kamratskap och Glädje.

Respekt

 • Vi har ”högt i tak”. Vi lyssnar på varandra och respekterar andras åsikter.
 • Vi arbetar i en positiv anda med ömsesidig respekt för varandra.
 • På Excanto får och ger vi rak och ärlig feedback.
 • Vi förmedlar känslig eller negativ information eller feedback i enskilda sittningar och inte inför publik.
 • Vi respekterar varandras tid.

Trovärdighet

 • Vi är ärliga och håller vad vi lovar såväl internt som externt.
 • Vi pratar med varandra – inte om varandra.
 • Vi förvaltar våra kunders förtroende med hög integritet och god etik.

Rättvisa

 • Vi behandlar alla likvärdigt oavsett ålder, ursprung, kön, religion och sexuell läggning.
 • Om någon medarbetare upplever orättvisa har han eller hon rätt att bli tagen på allvar.
 • Vi ger varandra positiv uppskattning.

Stolthet

 • Vi visar lojalitet med Excanto både på och utanför kontoret genom att tala väl om våra kollegor, företaget och våra kunder.
 • Vi gör alltid vårt bästa. Det är bättre att försöka och misslyckas än att inte försöka.
 • Vi står för och lär av våra misstag.

Kamratskap

 • Vi bryr oss om varandra.
 • Alla tar sin del av ansvaret för arbetsuppgifterna.
 • Vi hjälper varandra och samarbetar mellan avdelningarna i en prestigelös anda.

Glädje

 • Vi ser till att ha roligt på jobbet – alla bidrar!