Excantos sociala ansvarstagande

Vårt sociala ansvarstagande bygger på två huvudprinciper:

  1. Göra affärer på ett ansvarsfullt sätt.
  2. Förmedla nytta och möjligheter med bra IT-tjänster.

Excantos primära ansvar är att hjälpa företag och människor att arbeta effektivt och säkert med hjälp av IT och att maximera nyttan av de tjänster vi levererar. Ett ansvarsfullt tänkande ska prägla allt vi gör.

Fokusområden

Vi har valt att fokusera vårt sociala engagemang inom följande områden:

Minimera vår inverkan på miljön
Excanto tillhandahåller IT-tjänster som möjliggör hållbar tillväxt för våra kunder. Vi arbetar ständigt med att utveckla vårt koncept inom Grön IT – miljömässigt bra IT-produkter och IT-tjänster, samt att minimera vår egen inverkan på miljön.

ecpat logotypÖka barnsäkerheten
Excanto samarbetar med ECPAT mot barnpornografi och trafficking. Detta gör vi genom att bidra med pengar till ECPAT och stödja deras verksamhet med rätt IT-tjänster.