Om Excanto

Excanto grundades 1999 och är ett IT-företag med fokus på moderna IT-tjänster inom drift, support och molntjänster. Excantos kunder är företag mellan 50-1000 anställda som vill ha en övergripande IT-partner som tar ett funktionsansvar för helheten.

Excantos huvudkontor ligger i Stockholm och vi har lokal representation i Uppsala, Göteborg, Malmö och Lund. Många av Excantos drygt 500 företagskunder har verksamhet även i andra delar av landet.

Grön IT är en viktig del av Excantos leverans. Företagets Datacenter är miljöklassade och hela verksamheten fokuserar på att utveckla och tillhandahålla miljövänliga tjänster och arbetssätt.

IT-tjänster för bättre affärer –
i dag  i morgon  i molnet

Vår målsättning är att utveckla och leverera innovativa IT-tjänster som på ett kostnadseffektivt sätt ger våra kunder förutsättningar att arbeta smartare och göra bättre affärer. Genom att kombinera Excantos tjänster med externa molntjänster och kundens egen lokala IT-miljö skapas en kundanpassad lösning byggd på standardiserade lösningar.

Affärsidé

Excantos affärsidé är att utifrån en standardiserad tjänsteportfölj erbjuda säkra och kostnadseffektiva IT-tjänster till mindre och medelstora företag. Vårt mål är att vara det självklara valet för företag som vill ha en IT-partner som på ett kundnära sätt tar ett funktionsansvar för helheten.

Kundlöfte

Excanto levererar högkvalitativa IT-tjänster till nöjda kunder – det är vårt uppdrag. Varje dag!