Kompetens och Partners

En modern IT-miljö består av hårdvara, applikationer och system från många olika leverantörer. Som en del i åtagandet mot våra kunder syr Excanto ihop alla dessa komponenter till en väl fungerande helhet, där varje komponent ska fungera både enskilt och tillsammans med övriga delar. För att klara av detta ställs stora krav på våra medarbetare. Excantos medarbetare är ofta både generalister och specialister i samma person. De har lång och bred erfarenhet inom IT och har sedan valt att specialisera sig inom ett eller ett fåtal teknikområden.

Strategiska partners

Excanto jobbar nära ett antal utvalda strategiska partners. I nuläget har vi följande strategiska partners: VMware, Cisco, Netapp och Microsoft. Vår strategi gällande strategiska partners är att välja företag som ligger i framkant och levererar innovativ, modern och framtidssäker grundteknik. Excantos egen teknikplattform och de tjänster och tjänstepaket vi erbjuder våra kunder bygger på en kombination av egenutvecklade tjänster som integreras med teknik från våra partners. På så sätt skapar vi tjänster som fungerar för våra kunder idag och imorgon.

Övriga partners

Utöver våra strategiska partners har vi ett flertal andra partners och underleverantörer. Vår strategi gällande partners är att alltid välja de lösningar som passar bäst ihop med övriga delar i vår teknikplattform för att på så sätt kunna erbjuda våra kunder den bästa helhetslösningen.