ITIL och processer

Excanto arbetar med ITIL som ramverk för processer.

The IT Infrastructure Library (ITIL) togs fram av brittiska Central Computer and Telecommunications Agency (CCTA) med målet att på ett heltäckande sätt sammanställa erfarenheter från arbeten med att leverera kostnadseffektiva och kvalitativa IT-tjänster. Med kvalitet menas att tjänsterna matchar verksamhetens behov och användarnas krav, samt att tjänsterna utvecklas vidare i takt med att verksamhetens behov och användarnas krav ändras.

IT Infrastructure Library består av en serie böcker som ger råd om hur man utvecklar och levererar IT-tjänster. Ramverket används idag globalt inom både stora och små organisationer.

För Excanto ger ITIL vägledning med ”best practice” när vi skapar processer för vår egen verksamhet. Dessutom fungerar ITIL som en länk mellan oss och våra kunder. Genom att använda ett gemensamt ramverk med tydligt definierade termer minskar risken för missförstånd vilket i sin tur ger nöjdare kunder.

För att säkerställa att organisationen arbetar i enlighet med ITIL har vi ett internt krav på att minst 50% av företagets medarbetare ska vara certifierade inom ITIL, på nivån ITIL Foundation eller högre.