Om Excanto

Excanto är ett heltäckande IT-tjänsteföretag som grundades 1999. Vi är idag experter på modern och säker IT-drift, molntjänster, nätverk- & IOT-tjänster för fastighet och kontor. Excanto erbjuder även DaaS/VDI tjänsten eDesktop som är en Virtuell PC för aktivitetsbaserat arbetssätt och säkra managed desktop lösningar.

Våra Kunder: Excanto är Sveriges största IT partner för fastighetsföretag och vi har många kunder som är börsnoterade tjänsteföretag och kunder vars ägare har höga krav på en stabil & säker IT funktion. Excanto erbjuder tjänsteföretag en säker och stabil IT infrastruktur med en övergripande IT-partner som tar ett funktionsansvar för helheten.

Vår Geografi: Excantos huvudkontor ligger i Stockholm och vi har lokal representation i Uppsala, Göteborg, Malmö och Lund. Många av Excantos drygt 600 företagskunder har verksamhet även i andra delar av landet och vi har större kunder med internationell verksamhet. VI hanterar support på svenska och engelska.

Grön IT är en viktig del av Excantos leverans. Företagets Datacenter är miljöklassade och hela verksamheten fokuserar på att utveckla och tillhandahålla miljövänliga tjänster och arbetssätt.

Hybrid-IT: Vår målsättning är att utveckla och leverera innovativa IT-tjänster som på ett kostnadseffektivt sätt ger våra kunder förutsättningar att arbeta smartare och göra bättre affärer. Genom att kombinera Excantos tjänster med externa molntjänster och kundens egen lokala IT-miljö skapas en kundanpassad lösning byggd på standardiserade lösningar.

Affärsidé

Excantos affärsidé är att utifrån en standardiserad tjänsteportfölj erbjuda säkra och kostnadseffektiva IT-tjänster. Vårt mål är att vara det självklara valet för företag som vill ha en IT-partner som på ett kundnära sätt tar ett funktionsansvar för helheten.

Kundlöfte

Excanto levererar högkvalitativa IT-tjänster till nöjda kunder – det är vårt uppdrag. Varje dag!

IT-tjänster för bättre affärer –
i dag  i morgon  i molnet