Säkert, besvärsfritt, kostnadseffektivt

Grundpelarna i alla bra IT-lösningar är säkerhet, besvärsfrihet och kostnadseffektivitet. Om dessa grundläggande saker inte är på plats kommer lösningen inte att fungera tillfredsställande – oavsett vilka fina och flashiga funktioner som finns i övrigt. Det är på samma sätt som med en båt, om inte skrovet är i gott skick kommer båten inte att ta dig framåt – oavsett hur stora och fina segel du än har.