Hybrid-IT – en kundunik lösning byggd på standardiserade lösningar

Excantos leveransmodell bygger på konceptet Hybrid-IT. Genom att kombinera externa molntjänster som t.ex. Microsoft 365 och Azure, AWS och Cisco säkerhetstjänster med Excantos lokalt producerade tjänster och kundens egna lokala IT-miljö skapar vi en kundunik lösning byggd på standardiserade lösningar.

Hybrid-IT ger kunden en flexibel IT-lösning som enkelt kan förändras under avtalstiden. Tjänster kan läggas till, tas bort eller justeras till rätt volym, vilket gör att man får minimala inlåsningseffekter.

Hybrid-IT

Excanto har en bred tjänsteportfölj och tillsammans med dig sätter vi ihop den bästa lösningen för just ditt företag. Vår process är snabb och effektiv. När ditt företag utvecklas följer vi med på vägen och anpassar tjänsterna efter det behov som uppstår. Enkelt, säkert och kostnadseffektivt.