Grön IT – miljömässigt bra IT

IT påverkar miljön, både negativt och positivt. Datorer, telefoner, servrar och annan utrustning står för en stor del av den samlade elförbrukningen och mängden elektronikskrot växer för varje dag. Samtidigt ger IT möjligheter till effektivisering och ändring av beteenden, som kan minska vår miljöpåverkan.

Grön IT – en grundpelare i Excantos leveransmodell

Det ska vara lätt att göra rätt. För att göra det enklare för våra kunder har vi tagit fram några förslag på aktiviteter som är lämpliga att genomföra, antingen på egen hand eller med vägledning från oss på Excanto:

  • Analys av nuläge och förslag till förbättringar
  • Inköp av miljömärkta produkter
  • Inköp av moderna IT-tjänster från miljövänliga datahallar
  • Miljöanpassning av arbetssätt och utbildning av medarbetare
  • Återanvändning och återvinning av IT-utrustning

Analys av nuläge och förslag till förbättringar

Det är möjligt att effektivisera både inom och genom IT och därigenom minska verksamhetens miljöpåverkan.

Ett första steg är att öka miljömedvetenheten kring IT. Börja med att se över din verksamhet och identifiera möjliga områden för förändring. Därefter är det dags att fundera på vad du ska göra och när. Vad som är möjligt och lämpligt att göra beror givetvis på hur just din verksamhet ser ut. En bra grundinställning är att alla kan göra något och tillsammans åstadkommer vi mycket!

Miljömärkta produkter

För att minska påverkan från kemikalier och transporter kan man ställa krav på tillverkarna och välja de mest miljövänliga alternativen. När du väljer Grön IT från Excanto kan du få hjälp med att hitta miljöcertifierade produkter i Produktförsörjningsprocessen.

Moderna IT-tjänster från miljöanpassade datahallar

Genom att producera IT-tjänster på ett modernt och effektivt sätt i centrala, miljöanpassade datahallar kan miljöpåverkan minskas radikalt jämfört med traditionella lösningar. Mängden hårdvara i form av fysiska servrar och total elförbrukning kan minskas avsevärt, samtidigt som säkerheten ökar.

Excanto erbjuder de IT-tjänster du behöver som funktionstjänster för serverdrift, central datalagring, mail, virtuella servrar och virtuella PC från miljöcertifierade datahallar. Allt för en grön och problemfri IT-tillvaro!

Miljöanpassning av arbetssätt och utbildning av medarbetare

En stor del av den påverkan IT har på vår miljö, kommer från själva användningen. Det gör att mycket kan åstadkommas genom att anpassa arbetssätt och utbilda era medarbetare.

På kontoret kan man t.ex. se över antalet skrivare, arbeta för att minska antalet utskrifter och stänga av datorer när de inte används. Möjligheterna är oändliga och faktum är att många moderna produkter har miljösmarta funktioner som inte används eftersom man helt enkelt inte vet att de finns.

Vi på Excanto hjälper gärna till med en genomgång för att se hur ni kan minska er miljöpåverkan i vardagen.

Återanvändning och återvinning av IT-utrustning

Företag som går över till en Desktop as a Service lösning med virtuella PC kan använda sina befintliga datorer långt efter att de normalt sett hade bedömts som uttjänta. Om ni har behov av att skrota datorer eller annan IT-utrustning har vi bra kontakter med återvinningsföretag som vi kan förmedla kontakt till.

Fördelar med Grön IT

När vi anstränger oss för att minska miljöpåverkan från IT, ger det även andra effekter som mindre, färre och effektivare datorer, minskad pappersåtgång, minskad elförbrukning och färre antal resor. Med centraliserad drift i moderna datahallar följer, utöver effektiviseringsvinsterna, också högre säkerhet och bättre tillgänglighet.

Det betyder att Grön IT även är säkrare och mer kostnadseffektiv IT!

Kontakt

Om du är intresserad av Grön IT, kommer vår kontaktperson från Excanto gärna till ditt kontor, där ni i lugn och ro kan gå igenom ditt företags behov och vilka tjänster som kan passa. Därefter får du ett förslag på valda tjänster och priser för dessa.