Smarta Kontoret

Olika företag – liknande grundbehov, så kan tanken bakom Excantos tjänstepaket Smarta Kontoret sammanfattas. Oavsett om ett företag säljer försäkringar, hyr ut affärslokaler eller utvecklar läkemedel så är de grundläggande behoven ganska lika.

Smarta Kontoret är framtaget med fokus på det lite mindre tjänsteföretagets behov. Vi har satt ihop ett modernt och kostnadseffektivt paket med IT-tjänster, som ger förutsättningar för smartare och effektivare arbetssätt och som hjälper våra kunder att bli mer attraktiva arbetsgivare. Vi har utgått från ett antal nyckelbehov och haft målsättningen att Smarta Kontoret ska tillgodose dessa behov på bästa sätt, både ur företagets och medarbetarens perspektiv.

Smarta Kontoret är byggt av publika molntjänster i kombination med Excantos Supporttjänst. Ett smart paket som hjälper dig att göra bättre affärer – i dag i morgon i molnet.

Fyll i din e-post nedan så skickar vi dig produktblad för tjänstepaketet Smarta Kontoret.