IT Support

Vi på Excanto vet hur viktigt det är med en fungerande IT-miljö och därför är vår Supportavdelning en affärskritisk enhet – både för oss och för våra kunder.

Excantos Servicedesk är navet i vår användarsupport och den du kontaktar för att anmäla fel, ställa frågor eller göra standardbeställningar. Samtliga supportärenden som kommer in till oss registreras i vårt ärendehanteringssystem för att säkerställa effektiv hantering, tydlig uppföljning och bra återkoppling.

Av de ärenden som tas emot av vår Servicedesk åtgärdas majoriteten vid första kontakten, antingen över telefon eller med hjälp av fjärrverktyg. Om ärendet inte kan lösas direkt av Servicedesk överförs det till nästa nivå i vår supportorganisation, alternativt bokas en supporttekniker som åker ut till er för att lösa problemet på plats. Oavsett vilket så ligger ansvaret för ärendet hela tiden kvar hos Servicedesk. Detta innebär att Servicedesk alltid är ägare till ärendet och ansvarar för att det hanteras, löses och följs upp på ett professionellt sätt.

Vår Supporttjänst finns i tre nivåer: Bas, Standard och Premium, och med ett flertal tilläggstjänster. Detta ger dig som kund en möjlighet att välja den nivå som passar er bäst.

Ladda ner produktblad – Support