Datacenter och IT drift

Excantos tjänster inom området Datacenter och IT drift gör det möjligt för företag att outsourca hela eller delar av sin grundläggande IT-infrastruktur.

Våra tjänster inom områdena Server, Lagring, Backup och Drift är framtagna för att passa ihop med varandra. Vi hjälper dig att kombinera våra standardtjänster till en företagsanpassad lösning som uppfyller ditt företags behov, både när allt rullar på som det ska och när det oförutsedda inträffar.

Vi har två egna Datacenter i Stockholm och det är från dem vi levererar huvuddelen av våra tjänster inom området.  Våra Datacenter håller hög fysisk säkerhetsnivå, med redundant kraftförsörjning och avancerat skydd mot bland annat brand och inbrott. Självklart är det endast behörig personal hos Excanto som har access till lokalerna.

Genom att köpa grundläggande IT-infrastruktur som tjänst vinner du mycket jämfört med att driva den i egen regi:

  • Du slipper investera i egen hårdvara.
    Med Excantos virtuella servrar och lagringslösningar köper du både serverkraft och lagringskapacitet som tjänst. Det ger dig möjlighet att öka eller minska kapaciteten efter behov och du betalar endast för det du nyttjar.
  • Vi ser till att det fungerar.
    Genom att köpa drift och backup som tjänst behöver du inte fundera över säkerhetsuppdateringar eller att det går att återskapa data om olyckan varit framme. Om någon av era servrar går ned eller beter sig konstigt på något sätt upptäcker vi det och åtgärdar felet.
  • Vi står för specialistkompetensen.
    Utvecklingen inom IT går rasande snabbt och det är svårt att rekrytera, behålla och utveckla medarbetare inom IT-området. Detta gäller särskilt områden där det krävs lite djupare specialistkompetens. Vi har specialister inom olika teknikområden. De utvecklar och vidareutvecklar våra tjänster och jobbar som konsulter inom sina respektive expertområden.

För att få tillgång till Excantos tjänster inom området Datacenter ansluter vi ditt företag med en fast kommunikationslänk eller nyttjar din befintliga internetanslutning i kombination med en säker VPN-förbindelse. Läs mer om våra kommunikationslösningar under tjänsteområdet Nätverk och Fastighets-IT.

För företag som har behov av extremt hög säkerhet eller är extra miljömedvetna har vi tecknat ett samarbetsavtal med EcoDataCenter, som är under uppförande i Falun. Det nya datacentret, som ska stå klart under första halvan av 2016, har extremt fokus på energieffektivitet och miljö. Det blir dessutom nordens första datacenter som är säkerhetsklassat enligt Tier 4. Om du vill veta mer rekommenderar vi dig att titta på filmen som berättar mer om EcoDataCenter.