Cloud & Molntjänster

Ur användarens perspektiv är applikationerna utan tvekan det viktigaste i hela IT-miljön. Vissa applikationer är standardapplikationer, andra är kundunika, vissa är molntjänster och andra ligger lokalt installerade hos kunden. Oavsett vilket, så är det affärskritiskt att ha lättåtkomliga och väl fungerande applikationer.

Excanto hjälper dig som kund med dina applikationer på flera olika sätt.

Publika molntjänster

Vi har valt ut några publika molntjänster som vi både säljer och levererar. När du tecknat avtal inför vi tjänsten i er miljö och ser till att ni kommer igång. Därefter kan ni teckna avtal med oss gällande löpande förvaltning och support. För tillfället har vi valt att erbjuda Office 365 och dess ingående applikationer på detta sätt. För att göra det ännu enklare för dig som kund har vi skapat paketlösningen Smarta Kontoret, som innehåller Office 365, Excanto Support och Excanto Managed Desktop till ett bra pris.

Excantos molntjänster

Inom området Datacenter erbjuder vi ett antal molntjänster, som vi producerar själva. Denna typ av molntjänst brukar kallas ”privata molntjänster”.

Kundunika affärsapplikationer

Molnet i all ära, men alla applikationer kan inte eller bör inte köras i molnet. När en applikation körs lokalt säger man att den kör ”on-premise”. Excanto kan erbjuda drift och övervakning av lokala ”on-premise” applikationer.

Hybrida molnlösningar

Publika, privata och lokala molntjänster ska i första hand inte ses som konkurrenter, utan snarare som komplement till varandra. I vissa fall fungerar publika molntjänster bäst, i andra fall är det bättre att välja en av våra tjänster eller en lokal installation. Utgående från varje kunds behov rekommenderar vi den bästa hybridlösningen.

Allt måste fungera tillsammans

En enskild applikation är en del av företagets hela IT-miljö och ska fungera tillsammans med allt annat. Ibland är det enkelt och emellanåt kan det vara en riktig utmaning. Våra Technical Account Managers och våra Specialistkonsulte har lång och bred erfarenhet av komplexa IT-miljöer och kan lösa de flesta problem som dyker upp.