Hyresgäst IT

Är du hyregäst hos Vasakronan eller AFA fastigheter? Läs mer om våra erbjudanden i era fastigheter här bredvid.

Merparten av Excantos drygt 400 kunder är tjänsteföretag inom en mängd olika branscher. Gemensamt för alla tjänsteföretag – oavsett bransch –  är behovet av en modern IT-lösning, som uppfyller dagens krav från verksamheten och som är lätt att uppdatera för att möta morgondagens krav. Med vårt breda tjänsteerbjudande och en flexibel leveransmodell möter vi det moderna tjänsteföretagets behov, idag och imorgon.