Driftinformation

2017-06-29

Nya Ransomware-attacker har genomförts ibland annat Sverige. Ransomware är en typ av virus som angriper användarens dokument och krypterar dem. Endast mot en lösensumma dekrypteras filerna. Dock ska sådana summor aldrig betalas ut till eftersom det enbart gynnar de kriminella ligor som ligger bakom attackerna. Denna version av Ransomware kallas ”Petya” och sprids via sårbarheter i operativsystemet. Det bästa sättet att skydda sig mot Ransomware är att uppgradera till Windows 10, uppdatera operativsystemet regelbundet samt att använda ett antivirusprogram. Undvik helt att klicka på länkar i e-post från okända avsändare. Iaktta även stor försiktighet om e-post med irrelevanta länkar skickas från kollegor. I vissa fall har nämligen spridning inletts genom att ligorna imiterar en användares e-postadress.

Ingen kund hos Excanto har drabbats av attacken.