Offentlig sektor, skolor och organisationer

Stora delar av den offentliga sektorn, skolor, universitet och organisationer är mitt inne i en omfattande digitalisering. Kraven, behoven och förutsättningarna ser delvis annorlunda ut för offentlig sektor jämfört med privata företag. Ofta hanteras både känslig och personlig information och antalet användare som ska betjänas är ofta stort samtidigt som offentlighetsprincipen ställer stora krav på öppenhet. Dessutom är många myndigheter kritiska för grundläggande samhällsfunktioner. Allt detta ställer särskilda krav på en stabil, säker och tillgänglig IT-miljö.

Excanto är Ramavtalsleverantör till Kammarkollegiets IT-Drift Mellan och levererar på samtliga områden.

Excantos tjänsteerbjudande är väl anpassat för att möta de behov som offentliga verksamheter, skolor och organisationer har. Bland annat ligger våra Datacenter i Sverige och all data lagras därmed i Sverige. Driftsäkerhet och datasäkerhet ligger som grund för allt vi gör. För minimera antalet störningar har våra tjänster robust design och är byggd på modern och beprövad teknik

Excanto har idag ett flertal kunder inom segmentet Offentlig sektor och organisationer, bland annat fackförbundet Unionen, myndigheten Skolforskningsinstitutet, Trygghetsstiftelsen, Mälardalens högskola och det kommunala fastighetsbolaget Uppsala kommun Skolfastigheter AB.

Anpassade lösningar: Vår Desktop as a Service-tjänst Excanto eDesktop® lämpar sig väl för offentlig verksamhet. Med en Virtuell PC som Excanto’s eDesktop® ligger företagets information i ett säkert Datacenter och inte på fysiska datorer, surfplattor eller mobiltelefoner som kan tappas bort eller bli stulna. Därmed är det betydligt enklare att uppfylla GDPR kraven och undvika t.ex. Ransomware. En annan anledning att välja denna tjänst är de höga krav som ställs på säkerhet och integritet i miljöer med delade datorer. Till exempel kan vi skapa lösningar för skolor där speciella datasalar inte längre behövs, en lösning som Mälardalens högskola har valt.

Excanto har stor branschkunskap och lång erfarenhet inom fastighetsbranschen och IT säkerhet för fastigheter. Just nu pågår stora förändringar inom fastighetsförvaltning där allt fler system för drift och övervakning centraliseras och digitaliseras.

Under hösten 2015 satt Excanto med som rådgivare i en utredning gällande statliga myndigheters användning av molntjänster som Pensionsmyndigheten genomförde på uppdrag av regeringen. Att delta i detta förtroendeuppdrag gav oss djupare insikter i svenska myndigheters behov och utmaningar.

Underleverantörer:

Callisto Mobil (556344-5708)

  • Mobiltelefoniprodukter och tillhörande tjänster

Prodoc Svenska AB (556184-9919)

  • Utskrift som tjänst