Offentlig sektor, skolor och organisationer

Stora delar av den offentliga sektorn är mitt inne i en omfattande digitalisering. Det samma gäller skolor, universitet och organisationer. Kraven, behoven och förutsättningarna ser delvis annorlunda ut för aktörer i denna sektor jämfört med privata företag. Offentlighetsprincipen gör att kraven på öppenhet är stor, ofta hanteras både känslig och personlig information och antalet användare som ska betjänas är ofta stort. Dessutom är många myndigheter kritiska för grundläggande samhällsfunktioner. Allt detta ställer särskilda krav på en stabil, säker och tillgänglig IT-miljö.

Excanto har idag ett flertal kunder inom segmentet Offentlig sektor och organisationer, bland annat fackförbundet Unionen, myndigheten Skolforskningsinstitutet, det kommunala fastighetsbolaget Uppsala kommun Skolfastigheter AB, samt Mälardalens högskola och Trygghetsstiftelsen.

Excantos tjänsteerbjudande är väl anpassat för att möta de behov som offentliga verksamheter, skolor och organisationer har. Bland annat ligger våra Datacenter i Sverige och all data lagras därmed i Sverige. Driftsäkerhet och datasäkerhet ligger som grund för allt vi gör. För minimera antalet störningar har våra tjänster robust design och är byggd på modern och beprövad teknik

Vår Desktop as a Service tjänst Excanto eDesktop® lämpar sig väl för offentlig verksamhet. Till exempel kan vi skapa lösningar för skolor där speciella datasalar inte längre behövs, en lösning som Mälardalens högskola har valt. En annan anledning att välja denna tjänst är de höga krav som ställs på säkerhet och integritet. Med Excanto eDesktop® ligger företagets information i ett säkert Datacenter och inte på fysiska datorer, surfplattor eller mobiltelefoner som kan tappas bort eller bli stulna.

Excanto har stor branschkunskap och lång erfarenhet inom fastighetsbranschen. Just nu pågår stora förändringar inom fastighetsförvaltning där allt fler system för drift och övervakning centraliseras och digitaliseras.

Under hösten 2015 satt Excanto med som rådgivare i en utredning gällande statliga myndigheters användning av molntjänster, som Pensionsmyndigheten genomförde på uppdrag av regeringen. Att delta i detta förtroendeuppdrag gav oss djupare insikter i svenska myndigheters behov och utmaningar.