Hälsa & sjukvård

Inom hälsa och sjukvård är kraven på en väl fungerande IT-miljö höga. Branschen som helhet har stort fokus på kostnadseffektivitet, patientsäkerhet och patientintegritet. En bra och ändamålsenlig IT-lösning ger möjligheter medan en ogenomtänkt eller ofullständig IT-lösning kan hota en hel verksamhet. Inom hälsa och sjukvård hjälper vi idag ett antal företag och institutioner med att säkerställa att de har en väl fungerande IT-miljö som möter deras krav och behov.

Vår Desktop as a Service tjänst Excanto eDesktop® lämpar sig väl för företag inom hälsa och sjukvård. En anledning är att många som arbetar i branschen har behov av att kunna röra sig inom kliniken och logga in på sin dator från exempelvis olika behandlingsrum. En annan anledning är de höga krav som ställs på säkerhet och integritet. Med Excanto eDesktop® ligger företagets information i ett säkert Datacenter och inte på fysiska datorer, surfplattor eller mobiltelefoner som kan tappas bort eller bli stulna.