IT för Fastighets- & Byggbolag

Excanto är experter på att hjälpa företag inom bygg- och fastighetsbranschen med IT och nätverkstjänster och har tagit fram ett flertal kostnadseffektiva lösningar och system som möter branschens behov. Nedan ser du några exempel på hur vi har hjälpt andra företag inom bygg- och fastighetsbranschen:

 • Upprättande av kompletta fibernätverk i fastigheter och infrastruktur för IOT utrustning
  Excanto installerar och driver både eget fibernät och fastighetsägares fibernät och säkerställer att hyresgäster får tillgång till rätt nätverkstjänster som t.ex. högprestanda internetförbindelse, nödvändig WiFi utrustning och tillgång till kontors-IT. Excanto säkerställer att all utrustning är registrerad, uppdaterad och får rätt hantering.
 • Central hantering av IT för styrning och övervakning fastigheter
  Vi har tagit fram ett koncept för att möjliggöra central styrning och övervakning av IT-system som används för exempelvis larm, värme och ventilation.
 • Stöd för etablering av nya projektkontor
  Vi har tagit fram ett koncept för att snabbt etablera nya projektkontor med fullt IT-stöd i exempelvis en byggbod.
 • Erfarenhet av komplexa applikationer
  Vi har erfarenhet av komplexa applikationer som används inom bygg- och fastighetsbranschen, exempelvis AutoCAD och Autodesk Revit.

IOT för Fastighet och Bygg

Excanto är en optimal leverantör för dig inom bygg- och fastighetsbranschen. Vi har heltäckande fastighets-IT tjänster, geotäckande datakommunikation och högpresterande eDesktop med CAD prestanda ända ut till byggbodarna. Våra och samarbetspartners tjänster stödjer den flexibilitet och kostnadseffektivitet som krävs inom bygg- & fastighets-IT och skapar mervärde.

Fastighets- och byggbranschen är mitt i en ny teknikrevolution med IoT i spetsen som ger helt nya möjligheter för värdeökningar. Genom en ny generation av sensorer och tillsammans med molnbaserad intelligent och självlärande databearbetning ges möjligheter att öka attraktionen av lokaler, byggbolag och fastigheter.

Excanto är ett självklart val som fastighets-IT partner nu när datanätverken, trådade som radiobundna, blir lika självklara och viktiga i din fastighet som el, luft och vatten. Våra tjänster är inte bara för fastighetsägaren utan sträcker sig också till dina kunder, där vi är med redan innan hyreskontraktet är signerat till att de byter till ännu större lokaler inom ditt bestånd.

Vi förblir bygg- och fastighetsbolagens mest innovativa IT-leverantör även i nästa generation av industrialiseringen av byggande. Lika självklart som det varit för oss att låta arkitekterna arbeta tillsammans med byggansvariga ända ut till betongplattan och i realtid uppdatera 3D ritningarna lika självklart är det att arbeta med augmented reality för IOT hantering. Det gör ditt företag ännu mer konkurrenskraftigt.

Kundcase – Byggbolaget Arcona

Virtuell PC i byggbranschen, hur funkar det? Arcona övergick till ett aktivitetsbaserat arbetssätt, här berättar de hur Virtuell PC som molntjänst underlättar för deras användare, IT-avdelning och verksamhet. Excanto eDesktop® möter just deras behov av stöd för aktivitetsbaserat arbetssätt, förenklar resorna mellan olika projektkontor och hantering av grafiktunga applikationer, och dessutom får de bättre IT säkerhet.