Bygg & fastighet

Excanto har under flera år arbetat med företag inom bygg- och fastighetsbranschen och tagit fram ett flertal kostnadseffektiva lösningar och system som möter branschens behov. Nedan ser du några exempel på hur vi har hjälpt andra företag inom bygg- och fastighetsbranschen:

  • Stöd för etablering av nya projektkontor
    Vi har tagit fram ett koncept för att snabbt etablera nya projektkontor med fullt IT-stöd i exempelvis en byggbod.
  • Central hantering av IT för styrning och övervakning fastigheter
    Vi har tagit fram ett koncept för att möjliggöra central styrning och övervakning av IT-system som används för exempelvis larm, värme och ventilation.
  • Erfarenhet av komplexa applikationer
    Vi har erfarenhet av komplexa applikationer som används inom bygg- och fastighetsbranschen, exempelvis AutoCAD och Autodesk Revit.

Vår Desktop as a Service tjänst Excanto eDesktop® lämpar sig väl för företag inom bygg- och fastighetsbranschen. En anledning är att många som arbetar i branschen har behov av att jobba på olika platser, exempelvis från kontoret eller ute på ett projektkontor. En annan anledning är de medarbetare som arbetar med grafiktunga applikationer inom exempelvis CAD. Normalt sett kan de bara utföra sitt jobb på kontoret vid sin egna kraftfulla dator. Med Excanto eDesktop® kan även dessa personer arbeta mobilt eller hemifrån.