Hyresgäster hos AFA Fastigheter

AFA Fastigheter och Excanto har ett samarbete som innebär att du som hyresgäst på ett enkelt sätt får tillgång till IT-tjänster som uppfyller dina affärsmässiga behov, samt rådgivning när du har IT-relaterade frågor.

Excanto erbjuder dig som hyresgäst lösningar som ger dig besvärsfrihet inom områden som ligger utanför din egen kärnverksamhet. Fördelen för dig som kund hos AFA Fastigheter är att du får en part att vända dig till med alla IT-frågor.

Erbjudande nätverkstjänster AFA

Excanto tillhandahåller bland annat följande IT-tjänster:

Hjälp vid in- och utflyttning
Vi hjälper er med projektering och installation av fast och trådlöst nätverk, flytt, installation av servrar och övrig IT-utrustning

Internetaccess, eNet
Via befintlig fiber i fastigheten får du snabbt och kostnadseffektivt en uppkoppling till Internet

Molntjänster
Excanto har valt ut ett antal enkla och kostnadseffektiva molntjänster för exempelvis mail, datalagring och backup och vi har erfarenhet och expertkunnande om bland annat Office 365

Drift- och funktionstjänster via Excantos DataCenter
För dig med lite högre krav erbjuder vi kompletta lösningar med servrar, datalagring, backup och drift via våra egna Datacenter

Support
Personlig hjälp och service via telefon eller mail för alla IT-frågor

Produkter
Enkel tillgång till datorer, tillbehör och mjukvara via Excantos webshop

Företagsrådgivare IT
Behovsinventering och framtagande av IT-plan utgående från ditt företags verksamhet, affärsmål och nuvarande IT-miljö.

Excanto arbetar för en bättre miljö vilket innebär att vi levererar och producerar IT som påverkar miljön så lite som möjligt – våra tjänster är bra miljöval.